Česká společnost bezkrevní medicíny/Czech Society of Bloodless Medicine

Česká společnost bezkrevní medicíny / Czech Society of Bloodless Medicine

 

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
předseda CSBM
e-mail: Doc.Cundrle@seznam.cz
web site: www.csbm.wz.cz

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová
vědecký sekretář CSBM
e-mail: dseidlova@fnbrno.cz, dagmarseidl@email.cz
web site: www.csbm.cz

Česká společnost bezkrevní medicíny
IČO: 26573750
Registrace: Ministerstvo vnitra ČR
dne 30. prosince 2008
pod č.j. VS/1-1/74 078/08-R