Česká společnost bezkrevní medicíny/Czech Society of Bloodless Medicine

Předseda:
Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., FN Brno

Místopředseda:
MUDr. Bronislav Stibor, Landesklinik Baden bei Wien

Vědecký sekretář:
Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., FN Brno

Člen výboru CSBM:
Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., FN Brno

Člen výboru CSBM:
MUDr. Helena Ondrášková, Ph.D., FN Brno